Naše usluge

Montaža vrata

Reason1

Bavimo se montažom i demontažom starih sigurnosnih vrata...

Servisiranje

Reason2

Po pozivu, dolazimo na adresu i servisiramo Vaša oštećena vrata...

Prodaja rezervnih delova

Reason3

Kod nas možete kupiti sve rezervne delove za Vaša sigurnosna vrata...

Stenkom se bavi:

  • Montaža (ugradnja) sigurnosnih vrata
  • Prodaja rezervnih delova (kvake, brave, cilindri... itd)
  • Odblokada (otvaranje) zaglavljenih sigurnosnih vrata
  • Servisiranje sigurnosnih vrata uz zamenu oštećenih delova
  • Prevoz kupljenih sigurnosnih vrata, demontaža starih i montaža novih vrata sa ankerima i purpenom ( bez zidarske obrade)